Tin tức sản phẩm

Ý nghĩa lâm sàng của HbA1c trong đái tháo đường

1. HbA1c là gì? HbA1c còn được gọi là 𝐠𝐥𝐲𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐦𝐨𝐠𝐥𝐨𝐛𝐢𝐧 – hemoglobin được glucose hóa – HbA1c tăng lên khi hemoglobin kết hợp với glucose trong máu và trở nên “glucose hóa” Bằng cách định lượng HbA1c, các bác sĩ lâm sàng có thể tạo ra một bức tranh tổng thể về lượng đường […]

RPR ĐỊNH LƯỢNG – Phương pháp hiện đại trong sàng lọc và theo dõi điều trị GIANG MAI

Ý nghĩa của xét nghiệm này được hiểu như sau: Sự hiện diện của kháng thể kháng lipid giang mai trong huyết thanh và huyết tương có thể sử dụng cùng với kết quả từ các phương pháp khác và thăm khám lâm sàng để hỗ trợ bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và theo dõi nhiễm giang mai.

D-DIMER – một trong các xét nghiệm theo dõi điều trị bệnh nhân Covid-19

D-dimer là sản phẩm thoái giáng của các fibrin được hình thành dưới tác động của Plasmin. Mặc dù D-dimer chỉ là chỉ dấu gián tiếp của quá trình tiêu fibrin được hoạt hóa nhưng rất hữu ích với quá trình đông máu xảy ra. Trong khi đó, sản phẩm thoái giáng của fibrin và fibrinogen đều không cho biết nguồn gốc của nó thoái giáng chính xác từ fibrin hay fibrinogen.

Scroll to top