Tin tức sản phẩm

RPR ĐỊNH LƯỢNG – Phương pháp hiện đại trong sàng lọc và theo dõi điều trị GIANG MAI

Ý nghĩa của xét nghiệm này được hiểu như sau: Sự hiện diện của kháng thể kháng lipid giang mai trong huyết thanh và huyết tương có thể sử dụng cùng với kết quả từ các phương pháp khác và thăm khám lâm sàng để hỗ trợ bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và theo dõi nhiễm giang mai.

D-DIMER – một trong các xét nghiệm theo dõi điều trị bệnh nhân Covid-19

D-dimer là sản phẩm thoái giáng của các fibrin được hình thành dưới tác động của Plasmin. Mặc dù D-dimer chỉ là chỉ dấu gián tiếp của quá trình tiêu fibrin được hoạt hóa nhưng rất hữu ích với quá trình đông máu xảy ra. Trong khi đó, sản phẩm thoái giáng của fibrin và fibrinogen đều không cho biết nguồn gốc của nó thoái giáng chính xác từ fibrin hay fibrinogen.

Ý nghĩa xét nghiệm Pepsinogen trong lâm sàng

Xét nghiệm Pepsinogen I & II (Sàng lọc ung thư dạ dày) Pepsinogen được tồn tại dưới hai dạng: pepsinogen I (PG I) và pepsinogen II (PG II). Pepsinogen I được tổng hợp bởi các tế bào chính của niêm mạc ở vùng đáy dạ dày, trong khi PG II được tổng hợp bởi các […]

Scroll to top