RPR ĐỊNH LƯỢNG

RPR ĐỊNH LƯỢNG – Phương pháp hiện đại trong sàng lọc và theo dõi điều trị GIANG MAI

Ý nghĩa của xét nghiệm này được hiểu như sau: Sự hiện diện của kháng thể kháng lipid giang mai trong huyết thanh và huyết tương có thể sử dụng cùng với kết quả từ các phương pháp khác và thăm khám lâm sàng để hỗ trợ bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và theo dõi nhiễm giang mai.

Scroll to top